Serwis Tematyczny!

6 3 listopada 2020

LJM

W warunkach pracy odnajdującej się na budowach, najistotniejszym szczegółem ochronnym jest kask. Kask chroni głowę przed spadającymi z wysokości elementami, bądź też wystającymi ostrymi częściami konstrukcji. Ochrona głowy jest bardzo ważna w takich warunkach pracy, która chroni głowę przed wieloma urazami. Kask ma dwa zastosowania, a mianowicie ochrona głowy przed urazami oraz przed niemiłymi doznaniami połączonymi z pracą w ciężkich warunkach. Doznania te są w stanie występować w postaci wysokiej temperatury, odprysków metali i porażeniem prądem. Wytyczne bhp mają za zadanie ustalić dobrych reguł jak trzeba zachowywać się w niebezpiecznych warunkach oraz jak trzeba się zachowywać ażeby uniknąć zagrożenia życia lub zdrowia – LJM. Akcesoria takie jak kaski, gogle, okulary, słuchawki mają za obowiązek ochrony pojedynczych części ciała w wymogach pracy, jakie mogą być niebezpieczne. Każdy pracobiorca powinien przejść profesjonalne szkolenie z zakresu bhp, by zdołać prawidłowo egzekwować swoje obowiązki.

About 

Related Articles