Serwis Tematyczny!

3 22 grudnia 2020

Działalność biznesowa Romana Ziemiana

Roman Ziemian to pomysłodawca platformy społecznościowej, łączącej przedsiębiorców prosperujących w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej oraz marketingu wielopoziomowego FutureNet. Fundator Roman Ziemian darczyńca od kilku lat angażuje się w działalność charytatywną, kulturalną oraz edukacyjną na całym świecie. Na przykład, kupno drogocennych skrzypiec Stradivariusa uzasadniał uwielbieniem do muzyki. Zależało mu również na tym, aby rodzimi muzycy mieli okazję do progresu, korzystając z takich cudownych skrzypiec. Instrument lutniczy został przekazany w ręce wirtuoza Janusza Wawrowskiego, który twierdzi, że teraz już nie będzie mowy o tym, by rodzimi artyści byli marginalizowani na scenie międzynarodowej. Roman Ziemian takim działaniem dowiódł, że ochoczo popiera akcje kulturalne i sportowe. Kosztowne skrzypce Stradivariusa są dowodem tego, że biznesmen zabiega o rodzimą kulturę.

About 

Related Articles

Materiały: